Phone 56 34 06 66

Trinnutførelser

Blokktrinn på starten av trappa leveres i forskjellige varianter.

  

 

Åpne og tette trinn

Åpne trinn er det som er mest brukt fordi det gir luft, lys og god romfølelse. Lukkede trinn ved behov for rom eller skjerming for det under trappen.